Fresa acciaio a coppetta

NEW CUP BURS Shank size Ø 2.35 mm

KOMET FRESA ACCIAIO CONCAVA/ NEW CUP BURS Shank size Ø 2.35 mm


FRE.256A.009 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 0,90
FRE.256A.010 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,00
FRE.256A.011 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,10
FRE.256A.012 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,20
FRE.256A.013 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,30
FRE.256A.014 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,40
FRE.256A.015 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,50
FRE.256A.016 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,60
FRE.256A.017 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,70
FRE.256A.018 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,80
FRE.256A.021 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,10
FRE.256A.023 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,30

CUP BURS Shank size Ø 2.35 mm

KOMET FRESA ACCIAIO CONCAVA/ CUP BURS Shank size Ø 2.35 mm


FRE.256.009 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 0,90
FRE.256.010 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,00
FRE.256.011 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,10
FRE.256.012 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,20
FRE.256.013 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,30
FRE.256.014 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,40
FRE.256.015 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,50
FRE.256.016 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,60
FRE.256.017 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,70
FRE.256.018 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 1,80
FRE.256.021 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,10
FRE.256.023 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,30
FRE.256.025 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,50
FRE.256.027 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,70
FRE.256.029 Fresa acciaio concava/cup burs Ø 2,90

CUP BURS Shank size Ø 2,35 mm

DENTSPLAY MAILLEFER
FRESA ACCIAIO CONCAVA/CUP BURS Shank size Ø 2,35 mm


FRE.S00.008 Fresa acciaio concava/Cup brus Ø 0,80 mm
FRE.S00.009 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 0,90 mm
FRE.S00.010 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,00 mm
FRE.S00.011 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,10 mm
FRE.S00.012 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,20 mm
FRE.S00.013 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,30 mm
FRE.S00.014 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,40 mm
FRE.S00.015 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,50 mm
FRE.S00.016 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,60 mm
FRE.S00.017 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,70 mm
FRE.S00.018 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,80 mm
FRE.S00.019 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 1,90 mm
FRE.S00.020 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 2,00 mm
FRE.S00.021 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 2,10 mm
FRE.S00.022 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 2,20 mm
FRE.S00.023 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 2,30 mm
FRE.S00.025 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 2,50 mm
FRE.S00.027 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 2,70 mm
FRE.S00.030 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 3,00 mm
FRE.S00.035 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 3,50 mm
FRE.S00.040 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 4,00 mm
FRE.S00.045 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 4,50 mm
FRE.S00.050 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 5,00 mm
FRE.S00.055 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 5,50 mm
FRE.S00.060 Fresa acciaio concava/Cup burs Ø 6,00 mm

SUPERCUT CUP BURS Shank size Ø 2,35 mm


DENTSPLAY MAILLEFER
FRESA ACCIAIO CONCAVASUPER CUT/ SUPERCUT CUP BURS Shank size Ø 2,35 mm

FRE.SCUT.008 Fresa acciaio concava SuperCut/ SuperCut Cup brus Ø 0,80 mm
FRE.SCUT.009 Fresa acciaio concava SuperCut/SuperCutCup burs Ø 0,90 mm
FRE.SCUT.010 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,00 mm
FRE.SCUT.011 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,10 mm
FRE.SCUT.012 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,20 mm
FRE.SCUT.013 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,30 mm
FRE.SCUT.014 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,40 mm
FRE.SCUT.015 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,50 mm
FRE.SCUT.016 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,60 mm
FRE.SCUT.017 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,70 mm
FRE.SCUT.018 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,80 mm
FRE.SCUT.019 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 1,90 mm
FRE.SCUT.020 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 2,00 mm
FRE.SCUT.021 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 2,10 mm
FRE.SCUT.022 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 2,20 mm
FRE.SCUT.023 Fresa acciaio concava SuperCut / SuperCut Cup burs Ø 2,30 mm