Frese acciaio a lancia/cono

Tapered steel burs shank size Ø2,35 mm

KOMET

FRESA ACCIAIO CONO/ TAPERED STEEL BURS Shank size Ø 2.35 mm

FRE.038.006 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0,60

FRE.038.007 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0.70

FRE.038.008 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0,80

FRE.038.009 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0,90

FRE.038.010 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,00

FRE.038.012 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,20

FRE.038.014 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,40

FRE.038.016 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,60

FRE.038.018 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,80

FRE.038.021 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 2,10

FRE.038.023 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 2,30

FRE.038.025 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 2,50

Carrello

 

DENTSPLY MAILLEFER

FRESA ACCIAIO CONO/ TAPERED STEEL BURS Shank size Ø 2.35 mm

FRE.038.006 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0,60

FRE.038.007 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0.70

FRE.038.008 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0,80

FRE.038.009 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 0,90

FRE.038.010 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,00

FRE.038.012 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,20

FRE.038.014 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,40

FRE.038.016 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,60

FRE.038.018 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 1,80

FRE.038.021 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 2,10

FRE.038.023 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 2,30

FRE.038.025 Fresa acciaio cono/tapared steel burs Ø 2,50

Carrello