FRESE DIAMANTATE

FRESE DIAMANTATE / DIAMOND BURS

 fresa-diamantata-a-palla FRESA DIAMANTATA A PALLA 

CODICE 801 EDENTA

 

 

ROUND DIAMOND BURS

ART. 801 EDENTA 

 fresa-diamantata-cono-rovesciato FRESA DIAMANTATA A CONO ROVESCIATO 

CODICE 805 EDENTA

 

 

INVERTED CONE DIAMOND BURS

ART. 805 EDENTA 

 fresa-diamantata-cono-rovesciato-allungato FRESA DIAMANTATA A CONO ROVESCIATO 

CODICE 807 EDENTA

 

 

INVERTED CONE DIAMOND BURS

ART. 807 EDENTA 

 fresa-diamantata-a-ruota

FRESA DIAMANTATA A RUOTA

COD.818 EDENTA

 

 

WHEEL DIAMOND BURS

REF.818 EDENTA

 fresa-diamantata-lenticolare  

FRESA DIAMANTATA LENTICOLARE

COD.825 EDENTA

 

 

KNIFE EDGE DIAMOND BURS

REF.825 EDENTA

 fresa-diamantata-cilindrica

FRESA DIAMANTATA CILINDRICA

COD.835 EDENTA

 

FLAT END CYLINDER DIAMOND BURS

REF.835 EDENTA

 fresa-diamantata-cilindrica-media  

FRESA DIAMANTATA CILINDRICA

COD.840 EDENTA

 

FLAT END CYLINDER DIAMOND BURS

REF.840 EDENTA

 fresa-diamantata-conica-testa-piatta

FRESA DIAMANTATA CONICA TESTA PIATTA

COD.845 EDENTA

 

FLAT END TAPER DIAMOND BURS

REF.845 EDENTA 

fresa-diamantata-conica-media   

FRESA DIAMANTATA CONICA TESTA PIATTA

COD.848 EDENTA

 

FLAT END TAPER DIAMOND BURS

REF.848 EDENTA 

 fresa-diamantata-conica-testa-arrotondata  

FRESA DIAMANTATA CONICA TESTA ARROTONDATA

COD.849 EDENTA

 

ROUND END TAPER DIAMOND BURS

REF.849 EDENTA 

 fresa-diamantata-conica-testa-arrotondata-media  

FRESA DIAMANTATA CONICA TESTA ARROTONDATA

COD.850 EDENTA

 

ROUND END TAPER DIAMOND BURS

REF.850 EDENTA 

 fresa-diamantata-conica-testa-arrotondata-2

FRESA DIAMANTATA CONICA TESTA ARROTONDATA

COD.856 EDENTA

 

ROUND END TAPER DIAMOND BURS

REF.856 EDENTA 

 
 fresa-diamantata-conica-ad-ago

FRESA DIAMANTATA CONICA AD AGO

COD.858 EDENTA

 

NEEDLE DIAMOND BURS

REF 858

 fresa-diamantata-conica-a-punta FRESA DIAMANTATA CONICA AD AGO

COD.859 EDENTA

 

NEEDLE DIAMOND BURS

REF 859 EDENTA

 frese-diamantatata-a-fiamma

FRESA DIAMANTATA A FIAMMA

COD.860

 

 

FLAME DIAMOND BURS

REF 860

frese-diamantatata-a-fiamma-allungata  

FRESA DIAMANTATA A FIAMMA

COD.863 EDENTA

 

 

FLAME DIAMOND BURS

REF 863 EDENTA

 fresa-diamantata-a-pino

FRESA DIAMANTATA A PINO

COD.852

 

 

X-MAS TREE DIAMOND BURS

REF.852

 fresa-diamantata-a-ruota-bordi-arrotondati

FRESA DIAMANTATA A RUOTA BORDI ARROTONDATI

COD,909

 

 

ROUND WHEEL DIAMOND BURS

REF.909