PUNTA ELICOID.ACCIAIO/DIAMANTE

PUNTE ELICOIDALI ACCIAIO/STAINLESS HELICAL DRILLS

KOMET PUNTE ELICOIDALI ACCIAIO/ KOMET STAINLESS STEEL HELICAL DRILLS Shank size Ø 2,35

 

PUN.203.005  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,50 mm

PUN.203.006  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,60 mm

PUN.203.007  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,70 mm

PUN.203.008  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,80 mm

PUN.203.009  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,90 mm

PUN.203.010  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,00 mm

PUN.203.011  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,10 mm

PUN.203.012  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,20 mm

PUN.203.013  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,30 mm

PUN.203.014  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,40 mm

PUN.203.015  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,50 mm

PUN.203.016  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,60 mm

PUN.203.017  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,70 mm

PUN.203.018  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,80 mm

PUN.203.021  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 2,10 mm

PUN.203.023  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 2,30 mm

 

DENTSPLAY MAILLEFER  PUNTE ELICOIDALI ACCIAIO/ KOMET STAINLESS STEEL HELICAL DRILLS Shank size Ø 2,35

 

PUN.058PM.005  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,50 mm

PUN.058PM.006  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,60 mm

PUN.058PM.007  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,70 mm

 PUN.058PM.008  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,80 mm

PUN.058PM.009  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 0,90 mm 

PUN.058PM.010  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,00 mm

PUN.058PM.011  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,10 mm

PUN.058PM.012  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,20 mm

PUN.058PM.013  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,30 mm

PUN.058PM.014  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,40 mm

PUN.058PM.015  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,50 mm

 PUN.058PM.016  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,60 mm 

PUN.058PM.017  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,70 mm

PUN.058PM.018  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 1,80 mm

PUN.058PM.021  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 2,10 mm

PUN.058PM.023  Punta elicoidale acciaio/stainless steel helical drills Ø 2,30 mm

Carrello

 

 

PUNTE ELICOIDALI DIAMANTATE/DIAMOND POINT HELICAL DRILLS

 KOMET PUNTA ELICOIDALE DIAMANTE/DIAMOND POINT HELICAL DRILLS Shank size Ø 2,35

 

PUN.203D.005 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 0,50 mm

PUN.203D.006 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 0,60 mm

PUN,203D.007 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 0,70 mm

PUN.203D.008 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 0,80 mm

PUN.203D.009 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 0,90 mm

PUN.203D.010 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,00 mm

PUN.203D.011 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,10 mm

PUN.203D.012 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,20 mm

PUN.203D.013 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,30 mm

PUN.203D.014 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,40 mm

PUN.203D.015 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,50 mm

PUN.203D.016 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,60 mm

PUN.203D.017 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,70 mm

PUN.203D.018 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 1,80 mm

PUN.203D.021 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 2,10 mm

PUN.203D.023 Punta elicoidale diamante/diamond point helical drills Ø 2,30 mm 

Carrello

 

 

PUNTE ELICOIDALI ACCIAIO "WIDIA"/"WIDIA" STAINLESS STEEL HELICAL DRILLS

carbide-tungsten-helicoidal-drill

EDENTA PUNTA ELICOIDALE ACCIAIO "WIDIA"/"WIDIA" STAINLESS STEEL HELICAL DRILLS Shank size Ø 2,35

 

PUN.7800.007 Punta elicoidale acciaio widia/widia stainless steel helical drills Ø 0,70 mm

PUN.7800.008 Punta elicoidale acciaio widia/widia stainless steel helical drills Ø 0,80 mm

PUN.7800,009 Punta elicoidale acciaio widia/widia stainless steel helical drills Ø 0,90 mm

PUN.7800.010 Punta elicoidale acciaio widia/widia stainless steel helical drills Ø 1,00 mm

PUN.7800.012 Punta elicoidale acciaio widia/widia stainless steel helical drills Ø 1,20 mm

PUN.7800.015 Punta elicoidale acciaio widia/widia stainless steel helical drills Ø 1,50 mm

Carrello

 

PUNTE ELICOIDALI ACCIAIO HSS/HSS STAINLESS STEEL HELICAL DRILLS

master-punte-a-forare--drill-helicoidal-drill

 

MASTER PUNTE ELICOIDALI ACCIAIO HSS/HSS STAINLESS STEEL HELICAL DRILLS

PUN.C&C.040 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,40 mm

PUN.C&C.050 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0.50 mm

PUN.C&C.055 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,55 mm

PUN.C&C.060 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,60 mm

PUN.C&C.065 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,65 mm

PUN.C&C.070 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,70 mm 

PUN.C&C.075 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,75 mm

PUN.C&C.080 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,80 mm

PUN.C&C.085 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,85 mm

PUN.C&C.090 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 0,90 mm

PUN.C&C.1     Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,00 mm

PUN.C&C.1.05 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,05 mm

PUN.C&C.1,10 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,10 mm

PUN.C&C.1,15 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,15 mm

PUN.C&C.1,20 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,20 mm

PUN.C&C.1,25 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,25 mm

PUN.C&C.1,30 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,30 mm

PUN.C&C.1,35 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,35 mm

PUN.C&C.1,40 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,40 mm

PUN.C&C.1,45 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,45 mm

PUN.C&C.1,50 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,50 mm

PUN.C&C.1,55 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,55 mm

PUN.C&C.1.60 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,60 mm

PUN.C&C.1,65 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,65 mm

PUN.C&C.1,70 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,70 mm

PUN.C&C.1,75 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,75 mm

PUN.C&C.1,80 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,80 mm

PUN.C&C.1,85 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,85 mm

PUN.C&C.1,90 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 1,90 mm

PUN.C&C.2     Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 2,00 mm

PUN.C&C.2,10 Punta elicoidale acciaio hss/hss stainless steel helical drills Ø 2,10 mm

Carrello